Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.


 
Thông báo khai giảng, tựu trường, học tập năm học 2021-2022
Thông báo của trường THCS Phước Vĩnh Đông về thời gian ngày tựu trường, ngày khai giảng, kế hoạch học tập của năm học 2021-2022.
Thông báo
Trường THCS Phước Vĩnh Đông
Địa chỉ: Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2phuocvinhdong.longan@moet.edu.vn
Website: thcsphuocvinhdongcg.edu.vn